مقاله نفت

دانلود مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

دانلود مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری در مقاله پیش رو تحلیل ارتعاشات محوری مورد بررسی قرار گرفت. بعلت ناکارآمدی روش های تحلیلی و تئوری در تاثیر و اعمال پارامترهای غیر خطی با تغییر فرم های بزرگ، روش عددی برای حل معادلات ارتعاشی رشته حفاری در حوزه فرکانس و زمان برگزیده شده و پاسخ […]

دانلود مقاله چشمه های گازی گنبد لران شواهدی از خروج گاز در مخازن شکافدار

دانلود مقاله چشمه های گازی گنبد لران شواهدی از خروج گاز در مخازن شکافدار خروج گاز از درز و شکاف های ساختار سطحی میدان نفتی ماماتین در جوار روستای گنبد لران شهرستان رامهرمز یک اثر زمین شناسی شناسی جذاب، دیدنی و تماشایی خلق کرده است. در این محل گازهای هیدرکربوری از پیچ و خم لایه […]

دانلود مقاله بررسی نرخ ژل شدن و پایداری مکانیکی ژل های مورد استفاده در عملیات انسداد آب

دانلود مقاله بررسی نرخ ژل شدن و پایداری مکانیکی ژل های مورد استفاده در عملیات انسداد آب این مقاله به مطالعه و بررسی خواص رئولوژیکی ژل پلیمر جدید ساخته شده توسط کوپلیمر پلی اکریل آمید-استات کروم (III) در شرایط دمایی یکی از مخازن ایران (۹۰ºC)  می پردازد. در این تحقیق، ابتدا رفتار سیستم ژل پلیمری […]

دانلود مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی

دانلود مقاله بهبود معادله Buckley-Leverett برای محیط متخلخل هتروژن با استفاده از تزریق امتزاجی ازدیادبرداشت به صورت امتزاجی در صورتی که اختلاف دانسیته بین سیال جابجا کننده و سیال جابجا شونده وجود داشته باشد، باعث می شود که جبهه امتزاجی به صورت غیر امتزاجی (Unstable) عمل کند که این پدیده را ریزش ثقلی (Gravity Segregation) […]

دانلود مقاله یافتن جایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاه های نفت و گاز

دانلود مقاله یافتن جایگزین مناسب برای گازوئیل مصرفی در عملیات حفاری و انگیزش چاه های نفت و گاز با توجه به میزان مصرف گازوئیل در عملیات حفاری و انگیزش چاه ها که سالیانه حدود ۱۵۰-۱۰۰ میلیون لیتر بالغ می گردد و با توجه به محدودیت های ظرفیت تولید گازوئیل در داخل کشور، ارزش اقتصادی این […]

دانلود مقاله تعیین رفتار رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین

دانلود مقاله تعیین رفتار رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین در مقاله حاضر، خواص رئولوژیکی سیال حفاری گل سنگین مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم ترین خواص رئولوژیکی یک سیال، ویسکوزیته آن می باشد. مدل های مختلفی برای ویسکوزیته نظیر مدل بینگهام پلاستیک، توانی، هرشل بالکلی و یونیفاید برای سیال حفاری گل سنگین مورد مطالعه […]

دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران

دانلود مقاله بهینه سازی هزینه های حفاری در میدان گازی خانگیران بهینه سازی حفاری روشی است که با بهینه کردن پارامترهای دخیل در امر حفاری، موجب کاهش زمان اجرای عملیات و هزینه های آن می گردد. افزایش نرخ نفوذ در سنگ موجب کاهش زمان اجرای عملیات شده و از آنجاییکه بسیاری از هزینه های حفاری […]

دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE

دانلود مقاله پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE یکی از اصول بسیار مهم مدیریت HSE اجرای مدیریت ریسک همراه با تعهد و رهبری سازمان می باشد. در نظام یکپارچه HSE با تعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن برای استقرار مناسب نظام نیاز به پیاده سازی مدیریت ریسک می باشد که […]

دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca

دانلود مقاله مطالعه و مدلسازی شکستگی های مخزن بنگستان میدان اهواز با استفاده از نرم افزار Fraca اطلاعات استاتیک ودینامیک مختلف جهت استفاده در مدلسازی شکستگی ها با استفاده از نرم افزار Fraca قابل استفاده می باشد. این اطلاعات می تواند در مقیاس های مختلف از مقیاس چاه (اطلاعات نمودارهای تصویری، مغزه، اطلاعات هرزروی گل، […]

دانلود مقاله کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک درعملیات حفاری

دانلود مقاله کاربرد آنالیز ریسک و تصمیم گیری با روش استوکاستیک درعملیات حفاری در طی سه دهه گذشته آنالیز ریسک یک ابزار بسیار مهم برای صنعت نفت بوده است. روش های آنالیز ریسک با راهبردهای متفاوتی به عنوان ابزاری سودمند جهت ارزیابی پروژه های تجارت اکتشاف و تولید و نیز تصمیم گیری های سرمایه بر […]