مهندسی زلزله

دانلود طراحی به همراه آموزش میراگر تسلیمی

دانلود طراحی به همراه آموزش میراگر تسلیمی میراگر یک سیستم لرزه ای در سازه های مختلف می باشد که در هنگام زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارد. استفاده از میراگر در کنار المان های باربر جانبی ساختمان و اتصالات سازه ای، می تواند میرایی سازه را تا بیش از ۵۰ […]

دانلود طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای

دانلود طراحی به همراه آموزش طراحی جداگر لرزه ای جداساز لرزه ای، سیستمی است که در زیر سازه‌ ها قرار می گیرد تا ساختمان یا بخشی از اجزای سازه را از اثرات مخرب شتاب زمین محافظت کند. البته استفاده از این تجهیزات بدان معنا نیست که سازه، در برابر خسارات ناشی از زلزله کاملا محافظت […]

دانلود طراحی به همراه آموزش میراگر اصطکاکی

دانلود طراحی به همراه آموزش میراگر اصطکاکی میراگر یک سیستم لرزه ای در سازه های مختلف می باشد که در هنگام زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارد. استفاده از میراگر در کنار المان های باربر جانبی ساختمان و اتصالات سازه ای، می تواند میرایی سازه را تا بیش از ۵۰ […]

دانلود طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوز

دانلود طراحی به همراه آموزش میراگر ویسکوز میراگر یک سیستم لرزه ای در سازه های مختلف می باشد که در هنگام زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارد. استفاده از میراگر در کنار المان های باربر جانبی ساختمان و اتصالات سازه ای، می تواند میرایی سازه را تا بیش از ۵۰ […]

دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای)

دانلود طراحی بر اساس عملکرد و مقایسه با طراحی بر اساس مقاومت (بهسازی لرزه ای) این پروژه شامل طراحی بر اساس مقاومت یک ساختمان ۷ طبقه و طراحی بر اساس عملکرد (تحلیل غیر خطی استاتیکی) پوش اور و همچنین مقایسه این دو با یکدیگر است.   مشخصات پروژه :  خاک بستر پروژه موردنظر از نوع […]