نمونه اجرا شده رورشاخ

دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم)

دانلود نمونه تست رورشاخ – نمونه تفسیر رورشاخ – دانلود نمونه اجرا شده تست رورشاخ (نمونه دوم) تعداد بالای پاسخ های W منعکس کننده توانایی خوب در ترکیب کردن، انتزاع، بررسی عمیق و تمامیت بخشیدن می باشد. از آن جا که او قادر است با شیوه ای منطقی جزئیات لکه ها را برای تشکیل کلیتی بامعنی مرتبط […]