پرسشنامه

دانلود پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان پرسش نامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان اثربخشی ارزیابی عملکرد کارکنان   » این پرسش نامه از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول، مشخصات کلی شامل میزان تحصیلات، سن و …… می باشد. بخش دوم  شامل ۳۴ سوال […]

دانلود پرسش نامه ساختار سازمانی

دانلود پرسش نامه ساختار سازمانی پرسش نامه ساختار سازمانی برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب   » فهرست مطالب:   پرسش نامه ها: ۹ صفحه محاسبات پرسش نامه ها (محاسبه آلفای کرونباخ): ۹ صفحه   » این فایل از پنج پرسش […]

دانلود پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی

دانلود پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی پرسش نامه تجزیه و تحلیل مالی برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با عنوان بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی   » این پرسش نامه از سه بخش تشکیل شده است: بخش  اول، مشخصات کلی شامل میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه اشتغال و […]

دانلود پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI

دانلود پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر STAI مفاهیم اضطراب آشکار و پنهان، در ابتدا به وسیله کتل و سپس به صورت کامل تری توسط اشپیل برگر (۱۹۷۰)  مطرح شد ( ۱*، ص ۳۳). پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر که به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و […]

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21

دانلود پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21 پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس شامل ۲۱ گویه است که این عبارات مرتبط با علایم عواطف منفی(افسردگی، اضطراب و استرس ) تشکیل شده است. خرده مقیاس افسردگی شامل عباراتی است که خلق ناشاد، فقدان اعتماد به نفس ، ناامیدی، بی ارزش بودن زندگی، فقدان علاقه برای درگیری در امور، […]

دانلود پرسشنامه سرزندگی تحصیلی ۱۳۹۱ – ۹ سوالی

دانلود پرسشنامه سرزندگی تحصیلی ۱۳۹۱ – ۹ سوالی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی توسط دهقانی زاده و حسین چاری (۱۳۹۱) به منظور سنجش سرزندگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دارای ۹ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر معلم از من بپرسد و نتوانم جواب دهم، خونسردی خودم […]

دانلود پرسشنامه سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان

دانلود پرسشنامه سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان پرسشنامه (questionnaire) یکی از ابزار پژوهش بوده که از مجموعه‌ای از سؤالات تشکیل شده‌است و هدف جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان را دنبال می‌کند. اگرچه اغلب آن‌ها را برای آنالیز آماری پاسخ دهندگان سامان داده‌اند، همیشه شرایط این‌گونه نیست. فرانسیس گالتون، پرسشنامه را اختراع نمود. پرسشنامه‌ها نسبت به سایر […]

دانلود پرسشنامه Just In Time

دانلود پرسشنامه Just In Time پرسشنامه (questionnaire) یکی از ابزار پژوهش بوده که از مجموعه‌ای از سؤالات تشکیل شده‌است و هدف جمع‌آوری اطلاعات از پاسخ دهندگان را دنبال می‌کند. اگرچه اغلب آن‌ها را برای آنالیز آماری پاسخ دهندگان سامان داده‌اند، همیشه شرایط این‌گونه نیست. فرانسیس گالتون، پرسشنامه را اختراع نمود. پرسشنامه‌ها نسبت به سایر انواع […]

دانلود پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه

دانلود پرسش نامه انحراف از عملکرد بودجه این پرسش نامه ازدو بخش تشکیل شده است. بخش  اول حاوی ۷ سوال عمومی برای تعیین  وضعیت پاسخ دهندگان از جنبه های مانند:  سن، سابقه، تحصیلات، تعداد فرزندان، موقعیت شغلی و نوع قرارداد  تشکیل شده است. بخش دوم حاوی سوالات تخصصی در زمینه بودجه می باشد که در […]

دانلود پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو مارک استروم و همکاران (۱۹۹۷)

دانلود پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو مارک استروم و همکاران (۱۹۹۷) پرسشنامه روان شناختی قدرت ایگو (PIES) توسط مارک استروم و همکاران در سال (۱۹۷۷) به منظور سنجش قدرت ایگو طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۴ سوال و ۸ مولفه امید، خواسته، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد می باشد و بر […]